SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

Susuzlu olarak çevre konusunda üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olan, sürdürülebilir yaşam için doğal kaynakları etkin bir şekilde koruyarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Bu kapsamda tüm yasal gerekliliklere uyuyor ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz.• Yerel/bölgesel istihdam ve kalkınmayı destekliyoruz,
• Yerel Bölgenin doğal ve kültürel mirasıyla ilgili hem misafirlerimizi hem de personellerimizi bilgilendiriyoruz,
• Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin, korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz. Doğaya daha az zarar vermek için çevre konusunda yaptıklarımız ileride yapacaklarımızın da teminatıdır. Çevre duyarlılık çalışmalarımızda bize vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır. İş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel unsurları:
• Personelimizin çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takip ediyoruz.
• Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz.
• Personelimize belirli aralıklarla düzenli olarak eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.
• Personelimize sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunuyoruz. İstek, öneri ve şikâyetlerini iletebilecekleri çeşitli imkânlar sağlıyoruz. Personellerimizden gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz.
• Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.
• Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz.
• Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz.
• Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendirip, elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
• İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri destekliyoruz.
• Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.
• Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım yapıyoruz.

Susuzlu olarak politikalarımızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyor ve sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.